Już 23 listopada 2021r. o 12:00 Rafał Glinicki poprowadzi wyjątkowy webinar dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pt.” Kluczowe informacje płynące z analizy wolumenu i ceny”.

Podczas webinaru poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Identyfikacja popytu oraz podaży, przy wykorzystaniu wolumenu.
  • Jak rozpoznać brak siły do dalszego wzrostu, czy obecnie jesteśmy tego świadkami?
  • Kupować podczas spadku ceny, czy po jej odbiciu?

 

Więcej informacji dotyczących wydarzenia:

https://www.sii.org.pl/14895/edukacja/webinary-edukacyjne/kluczowe-informacje-plynace-z-analizy-wolumenu-i-ceny-bezplatny-webinar-rafala-glinickiego-tylko-dla-czlonkow-sii.html


 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.