Fale * Geometrie * Formacje Świecowe * Wolumen * Akcje       phone

 

Program szkoleniowy, w którym Rafał Glinicki wraz z Supervisorami z „Projektu Żółwia” przedstawią metodologię wykorzystywaną w  procesie decyzyjnym przy zawieraniu transakcji na rynkach kapitałowych.

 Materiał szkoleniowy składa się z 5 modułów, które zostaną przedstawione w 8 VOD.

Moduł I: TEORIA FAL ELLIOTTA

VOD (3h):

 • Wprowadzenie do teorii fal Elliotta i jej główne założenia;
  Jako jedno z najtrudniejszych narzędzi analizy technicznej, wymaga zrozumienia i opanowania podstawowych
  zasad i założeń.
 • Schemat podstawowy fal, opis terminologii;
  Aby móc rozpoznawać fale na wykresie, niezbędne jest poznanie podstawowych schematów oraz zasad
  ich oznaczania.
 • Impulsy i korekty - schematy i przykłady;
  Ruchy ceny na wykresie składają się z impulsów oraz korekt. Właściwe rozpoznanie obu składników jest kluczowym elementem w prawidłowym określaniu trendu czyli kierunku podążenia ceny.

VOD (2h)

 • Praktyczne podejście do teorii fal Elliotta, przykłady jej działania na różnych walorach;
  Po zapoznaniu się z zasadami oznaczania i schematami występowania fal ważną jest umiejętność praktycznego zastosowanie tej wiedzy na wykresach.
 • Zastosowanie praktyczne teorii fal Elliotta (Ćwiczenie);
  Tylko właściwe ćwiczenia dają zdolność do rozpoznawania fal na wykresie. Nie ma możliwość właściwego rozpoznawania fal w trybie rzeczywistym, jeżeli wcześniej nie poświeci się dużej ilości czasu na trening skoncentrowany na zaimplementowaniu właściwych zasad oznaczania.

Moduł II: GEOMETRIA RYNKU

VOD  (2,5h)

 • Wstęp i wyjaśnienie pochodzenia oraz zastosowania geometrii, teoria i główne założenia;
  Sposoby użycia geometrii oraz co z nich wynika. Najważniejsze współczynniki
  geometryczne wraz z ich zastosowaniem.
 • Podstawowe pomiary geometryczne – w połączeniu z teorią fal Elliotta;
  W swojej pracy Ralph Elliott wskazuje specyficzne zależności geometryczne odpowiednich fal. Ta wiedza ułatwia właściwą interpretacje struktur rynkowych.
 • Przykłady działania geometrii na rynku;
  Rynek respektuje dane poziomy geometryczne, jeśli znajdujemy właściwe potwierdzenie w zachowaniu wolumenu Wiele szczytów i dołków, które są istotne znajduje się właśnie na geometriach połączonych z sygnałem VSA.
  Sygnały VSA jako potwierdzenie działania bądź odrzucenia danej geometrii.
 • Zastosowanie praktyczne geometrii (ćwiczenie)
  Tylko ćwiczenia dają możliwość umiejętnego odnajdowania miejsc, które staną się punktem zwrotnym na wykresie.

       


Moduł III: WYKRES JAKO OBRAZ ZACHOWANIA RYNKU, FORMACJE ŚWIECOWO - BAROWE

VOD (2h)

 • Wykres jako podstawowe narzędzie wizualizacji tego, co się dzieje na rynku;
  Wykresy to podstawowe narzędzie pracy tradera. Aby móc właściwie wykonywać swoje zadania, trader musi poznać elementarne narzędzia jakimi się posługuje w jego ocenie. Omówienie głównych skal czasowych w jakich pracujemy.
 • Budowa świecy oraz skala czasowa;
  Świece japońskie to jedna z najpopularniejszych form prezentacji wykresów. Właściwe ich rozpoznanie
  oraz ich interpretacja, potwierdzona akcją na wolumenie daje wiele cennych informacji niezbędnych do interpretacji aktualnej sytuacji rynkowej.
 • Czym są i jak się tworzą formacje świecowe i barowe;
  Kształt świec-barów, bardzo wcześniej stał się przedmiotem badań inwestorów. Okazuje się, że wiele cennych informacji można zdobyć z analizy wyglądu formacji.

VOD (3h)

 • Najskuteczniejsze formacje świecowe i barowe;
  Na rynku występują setki formacji świecowo-barowych. Rozpoznanie tych najistotniejszych z pośród wielu jest kluczową wiedzą z perspektywy tradera daje to dużą możliwość eliminacji niepowodzenia w ocenie sytuacji na rynku.
 • Znaczenie wolumenu w kontekście budowania się formacji;
  Wolumen jako reprezentacja prawa popytu oraz podaży jest koniecznym elementem w interpretacji właściwej sytuacji po wyrysowaniu się danej formacji. Tylko obserwacja przepływu kapitału jaki miał miejsce w danym momencie pozwala określić kto przeważył popyt czy podaż.

 

 


Moduł IV: SCENARIUSZ WRAZ Z PROCESEM DECYZYJNYM

VOD (3h)

 • Scenariusz wraz z opisem procesu decyzyjnego, wykorzystujący zdobytą wiedzę podczas wcześniejszych szkoleń.
 • Otwieranie oraz ustawianie zleceń stop loss.
 • Wyliczanie właściwej, oczekiwanej proporcji zysku do ryzyka w oparciu o dany scenariusz.
 • Przykłady otwarć oraz prowadzenia i zamknięcia pozycji wykonanych w oparciu o dany scenariusz przez Traderów z "Projektu Żółwia"

 


Moduł V: RYNEK AKCJI

VOD (2,5h)

 • Volume Spread Analysis jako odzwierciedlenie prawa popytu oraz podaży
  Ruch ceny na wykresie jest wynikiem walki dwóch stron: popytu oraz podaży, zrozumienie, która ze stron przeważa w danym momencie jest kluczowym czynnikiem do zrozumienia zasad mechaniki rynku
 • Giełda Papierów Wartościowych, rynki akcji na świecie, a wspólny język wykresu
  Wykres jest taki sam, zmienia się tylko wartość ceny oraz nazwa waloru. Nie jest koniecznym analiza wszystkich raportów finansowych spółki aby przewidzieć najbliższy ruch ceny
 • Wolumen, fale, geometrie praktyczne zastosowanie
  Wykorzystanie poznanych narzędzi na wykresie w kontekście analizy wykresu.

PODSUMOWANIE ORAZ RADY PRAKTYCZNE

VOD (5,5h)

 • Przykłady zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Wykorzystanie danych makroekonomicznych w procesie decyzyjnym tradera.PRELEGENCI

Rafał Glinicki

Rafał Glinicki
Trader, ekspert w dziedzinie metodologii Volume Spread Analysis, praktycznego podejścia do teorii fal Elliotta oraz zaawansowanej geometrii rynku. Jest założycielem firmy VSA TRADER Sp.z o.o. .Posiada doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w tradingu, jest dwukrotnym laureatem pierwszej dziesiątki konkursu „World Top Investor”,w którym biorą udział traderzy z całego świata. Rafał Glinickci jest członkiem Business Centre Club. 2015 roku otrzymał nagrodę FXCUFFS w kategorii „Osobowość Roku” natomiast firma VSATRADER Sp Z.o.o. otrzymała nagrody w kategoriach „Produkt Roku” oraz „Wydarzenie Roku”. Jako jedyny trader w Europie uzyskał rekomendację Toma Williamsa, twórcy metodologii Volume Spread Analysis, wybitnego, znanego i odnoszącego sukcesy tradera konsorcjum giełdowego w USA. Rafał Glinicki jako pierwszy połączył metodologię VSA Toma Williamsa z teorią fal Elliotta i geometrią rynku, tworząc precyzyjny proces decyzyjny oparty o stałe układy pozwalające na zawieranie transakcji z chirurgiczną dokładnością, biorąc przy tym pod uwagę dokładne psychologiczne przygotowanie tradera do gry. Jest autorem książki "Kontrakty, Surowce, Forex". Zainspirowany niegdyś historią Curtis’a M. Faith’a – ucznia Richard’a Dennis’a, obecnie tworzy polską edycję projektu „Grupa Żółwi”. Celem projektu jest stworzenie i rozwijanie wyselekcjonowanej grupy traderów posiadających jeden spójny i precyzyjnie dopracowany proces decyzyjny, na podstawie którego z powodzeniem będą inwestować pieniądze na największych rynkach świata.. PROJEKT ŻÓŁWIA w 2015 roku został uhonorowany: Medalem Europejskim” ,który jest przyznawany przez Kapitułę, w której skład wchodzi BCC, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego z siedzibą w Brukseli.Adrian Kubowicz                                                    
Adrian Kubowicz    

Członek zespołu VSA TRADER oraz Trader i Supervisor w "Projekcie Żółwia", absolwen "Projektu Żólwia" do którego przystąpił w 2013 roku. Po zakończeniu programu szkoleniowego i osiągnięciu wysokich wyników dołączył do zespołu traderów grających na rynkach kontraktów terminowych i forex.
 

phone

ZAWIERA

box-pr-web

 


 

 

 
            
pdf icon

 ZAPIS VOD

Otrzymasz dostęp do
22 godzin materiałów oraz
ich zapisów VOD na 6 miesięcy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymasz prezentacje
z nagrań oraz zadania domowe.

Jeżeli masz pytania zadzwoń lub napisz:

phone + 48 533 545 509

 

kontakt@vsatrader.eu 

DOŁĄCZ DO BASIC MARKET WORKSHOP

ZDOBĄDŹ CAŁY PROGRAM SZKOLENIOWY
W FORMIE VOD NA 6 MIESIĘCY

 

 

 

CENA: 947 PLN

W CENIE ZAWARTY JEST PODATEK VAT

 

Zapisując się na szkolenie akceptujesz REGULAMINPARTNERZY

 

 

 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.