Proces decyzyjny, który w swoim tradingu na rynkach finansowych stosuje Rafał Glinicki składa się z kilku elementów, z których każdy jest równie ważny. Elementy te stosowane razem dają możliwość zobaczenia pełnego obrazu rynku, rozpoznania faz impulsu i korekt oraz miejsc w których rynek deklaruje swoje intencje. Perfekcyjne połączenie i zastosowanie wszystkich z nich pozwala zdobyć przewagę na rynku finansowym.

Teoria fal Elliotta - bada oraz opisuje strukturalność rynku pod względem impulsów oraz korekt. Ralph Elliott w latach 50. ubiegłego stulecia przestudiował wykresy z okresu niemal 100 lat, dzięki czemu odkrył, że rynek porusza w 5-falowych impulsach oraz 3-falowych korektach. Jego odkrycie ukazało, że rynek wbrew obiegowej opinii nie jest chaotycznym tworem oraz pozwala na scharakteryzowanie poszczególnych struktur rynkowych (fal). To innowacyjne podejście do analizy wykresów znajduje wielu zwolenników pośród inwestorów, ale zarazem stanowi wyzwanie dla wielu z nich ze względu na swoją złożoność. Rafał Glinicki stosuje praktyczne, a zarazem bardzo skuteczne podejście do fal Elliotta, które opisuje w swojej książce oraz którego uczy swoich adeptów.

 

Formacje świecowo-barowe - jedno z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przez traderów na całym świecie. Formacje świecowe graficznie reprezentują ruch ceny, pokazując cenę otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum ceny w określonym zakresie czasu. Rafał Glinicki po wyselekcjonowaniu grupy najskuteczniejszych formacji, stosuje je w kontekście potwierdzenia ważności danego miejsca na rynku oraz Money Managment.

 

Volume Spread Analysis (VSA) –jest to metodologia, której wynalazcą jest wybitny trader - Tom Williams, a jej korzenie wywodzą się od legendy WallStreeet XX w. – Richarda Wyckoffa. VSA bazuje nie tylko na analizie wolumenu, ale również spreadu świecy oraz cenie jej zamknięcia. Kombinacja tych 3 czynników, pozwala na pełne zrozumienie istoty intencji ze strony dużych graczy, tzw. Smart Money. Dzięki analizie wykresów z wykorzystaniem VSA jesteśmy w stanie „czytać wykres” bar po barze. Tego typu podejście pozwala na podążanie śladami profesjonalistów oraz trading w harmonii z ich intencjami.

 

Money Management - zasady zarzadzania kapitałem, które stosujemy, pozwalają nam na precyzyjne kontrolowanie strat ( stop loss) oraz przyłączanie się do rynku w miejscach o ściśle kontrolowanym ryzyku oraz bardzo dużym potencjale stosunku zysku do ryzyka.

 

Geometria rynku - jest to metoda, która mierzy poziomy geometryczne, na których dany ruch może się zatrzymać. Geometria to fenomen, którego działanie obserwujemy w wielu aspektach naszego życia zaczynając od proporcji naszego ciała, poprzez zachowania natury, a kończąc na wykorzystaniu m.in. w architekturze czy też muzyce.

 

Ocena trendu - stanowi podstawowy element analizy wykresu bazując na wiedzy związanej z teorią fal Elliotta, VSA oraz geometriami. Rezultatem oceny trendu jest informacja o kierunku, w którą stronę trader będzie poszukiwać pozycji. Tylko analiza w oparciu o prawa mechaniki rynku pozwala z wysoką skutecznością określać kierunek ruchu ceny.

 

Scenariusze zagrań- jest to zbiór stałych układów, w skład których wchodzą wszystkie aspekty metodologii (fale Elliotta, VSA, geometria rynku, formacje świecowe, ocena trendu, money managment, mindset). W oparciu o nie, traderzy uczestniczący w „Projekcie Żółwia” zawierają transakcje posiadając jeden, spójny proces decyzyjny.

 

MindSet - psychologiczna strona rozwoju tradera, jest równie ważna, co jego umiejętności techniczne. Dlatego w procesie nauki, przywiązujemy bardzo dużą uwagę do mentalnego przygotowania tradera. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie Rafała Glinickiego zapobiegamy wpadaniu przez tradera w pułapki, które czekają na rynku. Jednocześnie jest to ostatni etap w rozwoju profesjonalnego tradera.

 

VSA TRADER - Volume & Price (Basic e-book)

E-BOOK1

 

 

Więcej Informacji w jaki sposób zdobyć ebook:

http://vsatrader.eu/informacje/vpe-ebook

 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.