Opublikowany 21-03-2014

Artykuł: Śladami profesjonalistów na wyższych interwałach czasowych.


Jednym z najczęstszych błędów początkujących traderów jest podejmowanie decyzji jedynie w oparciu o analizę niskich interwałów czasowych. Spotkałem się z opiniami osób, które bagatelizują wyższe ramy czasowe ze względu na fakt, że "nic się tam nie dzieje a świeczki rysują się wolno", dlatego też poszukują swoich okazji inwestycyjnych na wykresach 5 minutowych i niższych.

 

Rafał Glinicki

 
Tak krótkie interwały charakteryzują się dużą zmiennością ceny, co sprawia złudne wrażenie szybkich ruchów. Wystarczy jednak obserwować wykres przez okres 1 godziny aby dojść do wniosku, że jest to dość wyczerpujące, ponieważ nieustanny ruch ceny absorbuje naszą uwagę czy tego chcemy, czy nie. Wartościowych inwestycji nie da się podjąć jedynie w oparciu o wykres 5 minutowy. Analiza instrumentu w przypadku osób określających siebie jako daytrader (osoba, która otwiera i zamyka pozycje tego samego dnia) powinna rozpoczynać się z wyższych interwałów np. wykresu 4 godzinowego (4H) lub 1 godzinowego (60m), gdzie znacznie łatwiej określić jest nie tylko trend, jaki dominuje na rynku, ale również intencje Smart Money. Duże interwały, wbrew pozorom, zawierają w sobie wiele cennych informacji, których nie jest w stanie dostrzec inwestor skupiający się na wykresie M5 (wykres 5 minutowy). Dlatego ocena trendu, czyli decyzja co do kierunku gry, powinna się odbywać na wyższych przedziałach czasowych a decyzja co do miejsca wejścia i zlecenia Stop Loss powinna być w niższych przedziałach czasowych. Innymi słowy: gramy z trendem godzinowym a pozycji szukamy w oparciu o zachowanie się rynku na wsparciach i oporach w niskich przedziałach potwierdzających główny kierunek. Wyobraźmy sobie, że cena jakiegoś waloru spada. Po czym możemy rozpoznać, że koniec spadków jest bliski?

 

W harmonii z Smart Money

rys2Każda transakcja powinna być spójna ze spostrzeżeniami, jakich dokonaliśmy właśnie na wyższych interwałach. Dlaczego właśnie tak? Ponieważ tylko w ten sposób będziemy handlować w harmonii ze Smart Money a nie przeciwko nim, dzięki czemu będziemy po prawidłowej stronie rynku. Informacje, jakie zdobędziemy np. na interwale 4H lub 1H, posłużą nam do podejmowania decyzji na mniejszych ramach czasowych. W ten sposób zapewnimy sobie spójność w realizowaniu naszego procesu decyzyjnego, co jest bardzo ważne w kontekście zarządzania mentalnym podejściem do tradingu. Aby zobrazować to w bardziej przejrzysty sposób odwołam się do przykładu z dnia 18.02.2014r. na instrumencie GBP/USD (kontrakt terminowy). Rys. 1. Z czasem dochodzi on do poziomu, na którym pojawi się popyt, lecz tylko zakupy przeprowadzone przez profesjonalistów mogą zatrzymać rynek, tylko profesjonalne pieniądze mogą spowodować tak wielki wolumen, że jest on i dobrze widoczny i odróżniający się. Widząc zatem nagłą, dużą zmianę w wolumenie, będziemy wiedzieć, że tylko profesjonaliści mogli to zrobić.

Na pierwszy rzut każdy potrafi dostrzec, iż cena od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym. Myśl ta w głowie inwestora uruchamia ideę "będę szukał" pozycji długiej(kupno). Niestety, gdyby było to tak proste, zapewne wszyscy zarabialiby na rynku. Prawda o sytuacji na funcie tego dnia była jednak zupełnie inna a klucz do odczytania intencji rynku znajdował się w prawidłowym odczytaniu wolumenu. Zwróćmy uwagę na fakt, że kolejny nowy szczyt został osiągnięty na bardzo małym wolumenie a już w tej dużej perspektywie rysuje się bardzo wyraźne WFO, które sygnalizuje słabość na rynku. Cena nie może non stop wzrastać. Profesjonaliści muszą realizować swoje zyski na barach wzrostowych, lub wykorzystywać korekty w celu reakumulacjii. Aby zinterpretować ostatnie godziny na funcie, które wskażą nam intencję rynku w przeciągu następnych godzin sesyjnych, należy przeanalizować niższe ramy czasowe.

 

 

Rozpędzone niedźwiedzie

Pytaniem, które należałoby zadać obserwując sytuację na rys.2. jest: czy ta korekta się już skończyła, czy też wciąż będziemy kontynuować spadki? Znów odpowiedź na te pytania kryje się w VSA. Na wykresie 1H dostrzec można bardzo wyraźnie mały wolumen podczas tworzenia świecy generującej nowy szczyt. Ruch spadkowy jest następnym elementem w tej układance. Wolumen na spadku narasta, co jest oznaką słabości rynku i "rozpędzających się niedźwiedzi". Ważnym potwierdzeniem intencji SM jest ocena ruchu wzrostowego, jaki nastąpił w nocnych godzinach i któremu towarzyszy bardzo niski wolumen. Co jest powodem braku wolumenu na tym wzroście? Smart Money nie są zainteresowani wyższymi cenami, dlatego nie uczestniczą w tym ruchu. Wniosek o kierunku, w jakim będzie podążał rynek, nasuwa się sam. Wynika on z analizy przeprowadzonej na wyższych interwałach, która jest spójna z tym, co widać na mniejszym interwale. Ciekawym aspektem jest fakt, że korekta zatrzymała się na poziomie 50 proc. czasu trwania ruchu spadkowego, co obrazuje rys. 2.

Ostatnim krokiem, jaki muszę wykonać jako trader, jest znalezienie miejsca, w którym będzie istniała możliwość przyłączenia się do ruchu z kontrolowanym ryzykiem. Wbrew pozorom nie jest to zadaniem prostym. Moment zajęcia pozycji związany był z kilkoma czynnikami a jednym z nich była sekwencja 3 sygnałów VSA, która zakończyła się barem No Demand (Rys.3.), zatrzymując się jednocześnie na zniesieniu 61,8 proc. Jest to kolejna oznaka słabości, która potwierdza zamiary profesjonalistów. Stop loss dla tej pozycji wyniósł 3 pipsy.

 

maj8  maj8 

Należy pamiętać, że transakcja powinna posiadać odpowiedni stosunek zysku do ryzyka(Risk to Reward). W moim przypadku taki stosunek określam minimalnie na poziomie 3:1. Każdy inwestor powinien pamiętać o tym, ponieważ już nawet w ujęciu statystycznym, jeżeli nasze RR wynosi 2:1 skuteczność inwestycji, aby "zarabiać", musi być powyżej 50 proc. Jeśli jeszcze raz przyjrzymy się wykresowi 1H to zobaczymy, że zatrzymanie na geometrii ceny 50 proc. wypadło jednocześnie na maksimum bara z największym wolumenem zaznaczonym dwiema poziomymi czerwonymi liniami. (Rys. 4.)

 

Gdzie nastąpiło zamknięcie?

Nie mogłem być przed wykresami i zarządzać swoją pozycją po godzinie 10, dlatego zdecydowałem, że zamknę ją po pierwszej oznace siły, jeśli będzie osiągnięte minimum 3:1. Zamknięcie nastąpiło po pojawieniu się pierwszej oznaki siły.(Rys. 5.), a stosunek zysku do ryzyka 7:1 dla tej transakcji był w pełni akceptowalną zapłatą za poniesione ryzyko.

maj8  maj8 

 

Kontekst całego zagrania, czyli tzw. Tło (backgroud) wskazywało na fakt, że rynek jest słaby i będzie kontynuował spadki. Zajęcie pozycji wynikało z analizy, jaka została przeprowadzona na wyższych interwałach, tak aby nie grać przeciwko Smart Money a podążać w harmonii z nimi. Uzyskanie wniosków nie byłoby jednak możliwe bez wykorzystania wiedzy, jaka jest zawarta w analizie zachowania wolumenu i ceny. VSA opisując mechanikę rynku pozwala spojrzeć nam na wykres z drugiej strony, dzięki czemu intencje profesjonalistów stają się znacznie bardziej czytelne. Dla podniesienia ducha wszystkich inwestorów pragnę zaznaczyć, iż takie sytuacje mają miejsce każdego dnia, na różnych walorach finansowych. Tylko od nas zależy, czy będziemy potrafili je dostrzec, zinterpretować oraz wykorzystać na własny pożytek.

Autor: Rafał Glinicki

VSA TRADER


 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.