World Top Investor

Rafał Glinicki - zwycięzca polskiej edycji i dwukrotny laureat pierwszej dziesiątki World Top Investor

Więcej informacji.

 

 

 


Nagroda Publiczności XTB Investing Masterclass  2022r.

I miejsce za najlepszy wykład podczas konferencji XTB Investing Masterclass 2022 zdobyło wystąpienie Rafała Glinickiego "Analiza wolumenu i ceny – narzędzie do określenia kierunku gry”.

 

 

 Nagroda Publiczności XTB Investing Masterclass  2021r.

 

 

 

 


Nagroda Publiczności XTB Investing Masterclass  2020r.

 

 

 

 


Nagroda Publiczności XTB Investing Masterclass  2019r.

 

 

 

 


Nagroda Publiczności XTB Investing Masterclass  2018r.

 

 

 

 


HONOROWY STATUS CZŁONKA STOWARZYSZENIA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Podczas tegorocznej konferencji WallStreet, odbywającej się w dniach 3-5 czerwca, Prezes VSATRADER Rafał Glinicki otrzymał status Honorowego Członka Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Statuetkę wręczył Michał Masłowski Wiceprezes Zarządu SII.

 

 

 


PROJEKT ŻÓŁWIA

Najbardziej zaawansowany projekt szkoleniowy traderów w Polsce.
Został odznaczony medalem Europejskim.

Półroczny projekt ma na celu tworzenie i rozwijanie wyselekcjonowanej grupy traderów posiadających jeden spójny i precyzyjnie dopracowany proces decyzyjny, na podstawie którego z powodzeniem będą inwestować pieniądze na największych rynkach świata. Traderzy należący do grupy będą poruszać się według wspólnych zasad wynikających z mechaniki funkcjonowania rynku, grając w harmonii ze „Smart Money”.

W Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich. Przyznano również Honorowe Medale Europejskie oraz Ostre Pióra.

Kapituła, w której skład wchodzi BCC, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego z siedzibą w Brukseli odznaczyła "Projekt Żółwia" Medalem Europejskim.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

W dniu 10 czerwca 2015 roku Rafał Glinicki w Teatrze Wielkim Opera Narodowa w Warszawie odebrał Medal Europejski za "Projekt Żółwia". Dziękujemy i gratulujemy wszystkim "Żółwiom".

Rafał Glinicki

Trader, od 1995 roku w branży finansowej, członek loży dolnośląskiej Business Centre Club. Opracował precyzyjny proces decyzyjny łączący siłę struktur falowych, VSA z zaawansowaną geometrią rynku oraz strategię zarządzania pozycją. Założyciel firmy VSA TRADER i dwukrotny laureat pierwszej dziesiątki konkursu „World Top Investor". Zainspirowany niegdyś historią Curtis'a M. Faith'a – ucznia Richard'a Dennis'a, tworzy polską edycję projektu „Grupa Żółwi".

 

 


Nagrody FxCuffs rozdane!

Zakończyła się I edycja konkursu FxCuffs 2015.

Podczas Gali FxCuffs, która odbyła się po największej konferencji oraz targach Forex w Polsce, uhonorowano osoby i instytucje, które miały wpływ na rozwój rynku Forex w Polsce. Rafał Glinicki otrzymał nagrodę w kategorii 'Osobowość Roku', natomiast VSA Trader otrzymało nagrody w kategoriach: 'Produkt Roku' oraz 'Wydarzenie Roku'. Dziękujemy wszystkim oraz szanownej Kapitule za oddanie głosów na firmę VSA Trader.

 

 

 


Wręczenie Certyfikatu Członkostwa BCC

W dniu 24 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Członkostwa BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie przez pana Marka Goliszewskiego na ręce Rafała Glinickiego.

 

 

 

 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.