Książka - Trader Umysł Łowcy

Izabela Górecka & Rafał Glinicki

Czytaj więcej

gala1_1432627413.png
 

Książka Kontrakty, Surowce, Forex

Rafał Glinicki

Czytaj więcej

 

EBOOK VSA TRADER

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Wymowa danych w kontekście oceny sytuacji na rynku

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Uśmiech fortuny czy wiedza i praca

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Złoto - czy jest dziś mitycznym "Safe Haven"

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Rynek podziwiam jak piękną kobietę

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Scalping w niskich przedziałach czasowych

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Śladami profesjonalistów na wyższych interwałach czasowych

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Żółw na rynku

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Akumulacja - czy to koniec korekty

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

"Polowanie" na złocie

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Rynek kapitałowy, czyli gra z profesjonalistami

VSA TRADER

Czytaj więcej

 

Smart Money i ich wpływ na rynek

VSA TRADER

Czytaj więcej
 
VSA TRADER sp. z o.o. ul.Wałbrzyska 6,8 52-314 Wrocław NIP:8961532699 KRS 0000447359 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego 5.000,- zł.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych (graficzne, tekstowe, dźwiękowe oraz wideo) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym VSA TRADER Sp. z o. o. oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej oraz w udostępnianych materiałach edukacyjnych nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do osoby przeglądającej stronę. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.